SNRP: Informacja Pasażerska

 

Moduł Informacji Pasażerskiej ma za zadanie udostępniać pasażerom wybrane informacje odnośnie ruchu pojazdów.
Moduł ten w zależności od potrzeb może być zaimplementowany w dowolnej konfiguracji poniższych wariantów.

 
Informacja Liniowa

Podstawowym zadaniem modułu Informacji Liniowej jest przekazywanie pasażerom poprzez głośniki oraz tablice LED/LCD informacji o przebiegu trasy i kolejnych przystankach na których zatrzymuje się dany pojazd. Wykorzystanie modułu Łączności Bezprzewodowej umożliwia w trakcie kursowania pojazdu aktualizowanie wyświetlanych informacji, a także przekazywanie komunikatów głosowych od kierującego, bądź z centrum nadzoru ruchu. Informacje wyświetlane na tablicach mogą zawierać również wskazówki odnośnie dogodnych przesiadek, bądź informacje o awariach i np. zatorach na torach tramwajowych uniemożliwiających dalszą podróż.

 

Tablice LED LCD

Tablice przystankowe

Opcja ta umożliwia informowanie pasażerów o bieżących przyjazdach i odjazdach pojazdów oraz relacjach przesiadkowych, przy pomocy tablic instalowanych na przystankach komunikacji miejskiej. W urządzeniu zainstalowanym na przystanku znajduje się mikrokomputer, który wyświetla oczekiwane czasy przyjazdu/odjazdu skorygowane o bieżące odchylenia pojazdu od rozkładu jazdy dostarczane drogą radiową. Informacje wyświetlane na tablicach mogą zostać uzupełnione o np. zapełnienie pojazdu (jeśli pojazd wyposażony jest w moduł Zliczania Pasażerów), co może znacząco ułatwić pasażerom podróżującym z wózkami lub innymi gabarytami, podjęcie decyzji o wyborze konkretnego wozu i zaplanowaniu dalszej podróży.

 

Informacja na przystankach

 

Informacja internetowa

Wariant ten umożliwia prezentowanie wybranych danych dotyczących ruchu pojazdów w serwisie internetowym, zapewniając podróżnym dostęp do rzeczywistych informacji o czasach odjazdu pojazdów czy ewentualnych utrudnieniach w ruchu. W zależności od posiadanej infrastruktury sieciowej i decyzji organów zarządzających, na mapie udostępnianej pasażerom mogą być przedstawiane aktualne pozycje pojazdów uzupełnione o takie informacje jak prędkość, odchylenie od rozkładu jazdy, czy ilość osób przebywająca w danym pojeździe (moduł Zliczania Pasażerów).

Serwis internetowy może być przygotowany w wariancie pełnym i uproszczonym, przeznaczonym do użytkowania na urządzeniach mobilnych jak tablet czy telefon.

 

                                             Internetowy Serwis Informacji Pasażerskiej