SNRP - Komponenty

 

Centrum Nadzoru Ruchu

 

Centrum Nadzoru Ruchu wyposażone jest w centralny komputer zawierający serwer bazy danych oraz centralne moduły systemu. Na komputerze centralnym lub specjalnie wydzielonych stanowiskach dyspozytorskich (w liczbie odpowiedniej dla wielkości taboru) działa oprogramowanie dyspozytorskie - moduły: sterowania łącznością głosową, mapy cyfrowej, podglądu linii, monitorowania aktywności urządzeń będących składnikami systemu. Przy stanowiskach dyspozytorskich umieszczone są również sterowane z komputera urządzenia służące do prowadzenia rozmów z kierującymi pojazdami.

Funkcje:

 • bieżące i historyczne informacje o całej sieci komunikacyjnej,
 • bieżące i historyczne informacje o każdym pojeździe (m. in.: status, lokalizacja, odchylenia od rozkładu jazdy)
 • bieżące i historyczne informacje o zatrzymaniach w ruchu, awariach i wypadkach,
 • prezentacja graficzna lokalizacji pojazdu na mapie,
 • odbiór zgłoszeń alarmowych,
 • dwukierunkowa łączność foniczna z kierowcą,
 • nadawanie komunikatów słownych i tekstowych do wybranej grupy pojazdów,
 • generowanie zestawień i raportów,
 • narzędzia do analiz statystycznych.

 

 

Wyposażenie Pojazdu

 

Każdy pojazd wyposażony jest systemowy komputer pokładowy zintegrowany z radiotelefonem zapewniający kierowcy bezpieczeństwo i komfort pracy. Na wyświetlaczu pokazywane są bieżące informacje dla kierowcy - godzina, odchylenie od rozkładu jazdy i inne komunikaty tekstowe (także wiadomości z Centrum Nadzoru Ruchu), zaś dołączony głośnik i mikrofon umożliwiają rozmowę z dyspozytorem.

W zależności od wyboru dodatkowych modułów funkcjonalnych, pojazd wyposażony może być ponadto w czujniki zliczające pasażerów, tablice wyświetlające informacje liniowe (np. przebieg trasy) wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, czy nadajnik do udzielania priorytetów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

 

Funkcje:

 • łączność foniczna z Centrum Nadzoru Ruchu (na żądanie),
 • wysyłanie zgłoszeń alarmowych do Centrum Nadzoru Ruchu w stanie zagrożenia,
 • automatyczna lokalizacja pojazdu na podstawie GPS oraz dodatkowych informacji precyzujących i weryfikujących położenie pojazdu,
 • automatyczne obliczanie odchyłki od rozkładu jazdy i wysyłanie jej do Centrum Nadzoru Ruchu,
 • prezentacja na wyświetlaczu bieżącego czasu, aktualnej odchyłki od rozkładu jazdy oraz komunikatów z Centrum Nadzoru Ruchu,
 • automatyczny przekaz danych między pojazdem a systemem zajezdniowym przy wyjeździe i zjeździe pojazdu do zajezdni
 • rejestracja zdefiniowanych zdarzeń w stałej pamięci wewnętrznej,
 • sterowania innymi urządzeniami w pojeździe (np. nadajnikiem do wysyłania priorytetów do sterowników sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, urządzeniami do zliczania pasażerów, tablicami informacyjnymi)

 

 

Komunikacja

 

Sieć łączności radiowej między urządzeniami przewoźnymi a Centrum Nadzoru Ruchu wybierana jest w zależności od stawianych wymagań i ograniczeń takich, jak: wymagany transfer danych, opóźnienia, rozległość terenu itp. Możliwe jest wykorzystanie zarówno konwencjonalnych sieci analogowych, jak i nowoczesnych systemów cyfrowych - TETRA lub GSM/GPRS. W każdym przypadku komputery pokładowe i sieć komputerowa w Centrum Nadzoru Ruchu posiadają odpowiednie interfejsy do współpracy z radiem analogowym, cyfrowym lub modułem GSM.

 

 

Zajezdnia

 

W każdej zajezdni lub innym miejscu stacjonowania pojazdów możliwe jest zainstalowanie lokalnych systemów do komunikowania się z pojazdami. Wykorzystywana jest lokalna łączność krótkozasięgowa typu WLAN (Wi-Fi). System zajezdniowy jest pośrednikiem w wymianie danych między pojazdami, a Centrum Nadzoru Ruchu. Podczas wyjazdu z zajezdni system ten zapewnia automatyczne przekazanie do pojazdu wszystkich niezbędnych informacji. Mogą to być np. bieżące dane o linii i brygadzie, rozkłady jazdy wraz z trasami oraz uaktualnienia wewnętrznego oprogramowania. Natomiast po przyjeździe pojazdu do zajezdni system automatycznie pobiera zapisane w komputerze pokładowym dane zebrane w ciągu całego dnia.