SNRP: Analiza Przekroczeń Prędkości

 

Moduł służy do zapisu i analizy przekroczeń prędkości tramwajów lub innych pojazdów w celu poprawy bezpieczeństwa podróżnych, zoptymalizowania rozkładów jazdy oraz ułatwienia rozliczeń przewoźników z kierującymi pojazdami.

System poprzez analizę danych dotyczących prędkości pojazdu i jego pozycji w automatyczny sposób tworzy zestawienia kierujących przekraczających dozwolone prędkości wraz z ich liczbą, wielkością oraz datą, czasem i miejscem przekroczenia. Przekroczenia dozwolonych prędkości są często przyczyną kolizji i wykolejeń składów, wobec czego wykrycie kierujących dopuszczających się nagminnie przekraczania prędkości przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu miejskim.

 

Akwizycja danych

 

Analiza Przekroczeń Prędkości - schemat

 

 

Pomiary prędkości dokonywane są przy pomocy odbiornika GPS co 1 sekundę. Zebrane dane są następnie przetwarzane przez komputer pokładowy wewnątrz pojazdu, który filtruje otrzymane wyniki pod względem ustalonych parametrów. Dane przesyłane są bezprzewodowo (GSM/UHF/WLAN) do centralnego komputera z bazą danych, gdzie są przechowywane, oraz poddawane dalszej obróbce.

 

Analiza danych

Analiza danych odbywa się przy pomocy aplikacji uruchamianej w przeglądarce internetowej. Aplikacja pozwala na tworzenie zestawień miesięcznych, dziennych lub dla konkretnego kierującego wedle ustalonej daty.

 

Poniżej przedstawione zostały przykładowe raporty generowane przez system.