SNRP: Łączność i Wizualizacja

 

Moduł łączności bezprzewodowej i wizualizacji zapewnia każdemu pojazdowi wyposażonemu w urządzenie pojazdowe możliwość połączenia fonicznego, przesyłu danych oraz lokalizacji pojazdów i wyświetlania ich pozycji na cyfrowej mapie miasta w centrum nadzoru.

 

Połączenia Foniczne i Transfer Danych

Komunikacja z zewnętrzną infrastrukturą realizowana jest dla niewielkich dystansów poprzez sieć WLAN (komunikacja z infrastrukturą na zajezdniach), natomiast dla dużych dystansów obejmujących powierzchnię całego miasta, poprzez sieć analogową w wydzielonym paśmie UHF/VHF, lub cyfrową typu DMR, TETRA lub GSM. Urządzenie Przewoźne wykorzystywać może jednocześnie oba rodzaje łączności, poprzez które odbierane są m.in. automatyczne aktualizacje oprogramowania komputerów pokładowych.

 

SNRP - Łączność krótkodysatnsowa 

 

Poprzez łączność krótkodystansową przy każdorazowym wyjeździe pojazdu z zajezdni przekazywane są aktualne zadania przewozowe, rozkłady jazdy i podziały, natomiast po powrocie pojazdu przesyłane są do serwera centralnego zgromadzone podczas kursowanie informacje o przebytej trasie, prędkościach (moduł Kontroli Prędkości) czy ilości przewiezionych pasażerów (moduł Zliczania Pasażerów).

 

SNRP - Łączność dalekodystansowa

 

Łączność dalekodystansowa zapewnia dwukierunkowe połączenia głosowe z każdym pojazdem, oraz transfer danych z i do pojazdów znajdujących się w dowolnym miejscu w obrębie danego miasta poprzez jedną stację bazową zainstalowaną w centralnym punkcie obszaru. Moduł łączności umożliwia aktualizowanie zadań przewozowych w trakcie ich wykonywania (np. zmiany na trasie spowodowane awarią), a także przekazywanie informacji wyświetlanych na panelu kierującego pojazdem lub na tablicach wewnętrznych pojazdu (moduł Informacji Pasażerskiej).

 

Schemat transferu danych.

 

Moduł wizualizacji

Każdy pojazd wyposażony zostaje w odbiornik GPS, który poprzez moduł komunikacyjny przesyła do centrum nadzoru bieżącą pozycję pojazdu. Oprogramowanie centralne gromadzi dane z każdego pojazdu i prezentuje je na cyfrowej mapie miasta wraz z dodatkowymi informacjami jak np. status pojazdu pochodzący z modułu Kontroli Rozkładów Jazdy, czy napełnienie pojazdu realizowane poprzez moduł Zliczania Pasażerów.

 

Wizualizacja pojazdów na mapie miasta.