SNRP: Moduł Zliczania Pasażerów

 

Moduł Zliczania Pasażerów ma za zadanie monitorować ruch pasażerski i dostarczać informacji o liczbie wejść, wyjść i napełnieniu pojazdu w funkcji kolejnych przystanków na trasie pojazdu.

 

Wykres napełnienia pojazdu w funkcji kolejnych przystanków

 

Nad każdym wejściem do pojazdu montowane są urządzenia zliczające pasażerów, przekazujące poprzez sieć LAN informacje do komputera pokładowego SNRP.

 

SNRP Moduł liczący nad wejściem do pojazdu

 

Urządzenie Przewoźne SNRP przypisuje dane liczbowe do pozycji pojazdu, gromadzi je w wewnętrznej pamięci i przekazuje je do serwera centralnego poprzez moduł komunikacyjny. Dane te, w zależności od wybranej opcji, mogą być przesyłane po zjeździe pojazdu do zajezdni, lub na bieżąco, umożliwiając poprzez moduł wizualizacji SNRP podgląd aktualnego napełnienia pojazdu w formie liczbowej lub procentowej.

SNRP: Moduł Zliczania Pasażerów

Moduł Zliczania Pasażerów wdrażamy wykorzystując najwyższej klasy urządzenia zliczające osoby, bazujące na technologii kamer stereoskopowych.

System oferujemy również w wersji autonomicznej z dedykowanym sterownikiem i modułami komunikacyjnymi. Czytaj więcej...