SNRT2000 - Szczegółowy opis modułów funkcjonalnych

 

Centrum Dyspozytorskie

Centrum Dyspozytorskie wyposażone jest w system komputerowy obrazujący na mapie miasta lokalizację wszystkich tramwajów w ruchu wraz z odchyłkami od rozkładu jazdy. Dyspozytor z poziomu oprogramowania ma możliwość nawiązania połączenia fonicznego z dowolnym tramwajem lub ich grupą (np. wszystkie tramwaje jeżdżące na danej linii, lub znajdujące się w wyznaczonym obszarze), a także wysłać i wyświetlić na pulpicie motorniczego wiadomość tekstową.

W Centrum Dyspozytorskim mapa oraz moduł łączności fonicznej wyświetlane są na zdalnym X-Terminalu przy użyciu technologii X11R6.
Dostęp do interaktywnej mapy umożliwiony jest również spoza stanowiska dyspozytorskiego.

 Centrala Ruchu SNRT2000

 

SNRT2000 - Moduł Wizualizacji

 SNRT2000 - Aplikacja Centralna - Moduł Fonii

 

Centrum Nadzoru Ruchu

SNRT2000 zarządzany jest przez centralny serwer, na którym działa dedykowane oprogramowanie. Oparte jest ono na relacyjnej bazie danych oraz jest podzielone na komponenty, które współpracują ze sobą w oparciu o dedykowany protokół sieciowy. Komponenty oparte są na szkielecie aplikacyjnym APP-COMMON i korzystają ze środowiska transportowego PRO-PAN. Taka konstrukcja oprogramowania pozwala na precyzyjne dostosowanie wszystkich aspektów pracy systemu do wymagań Tramwajów Warszawskich, a także umożliwia wprowadzanie niezbędnych zmian bez ryzyka występowania błędów. Pozwala ona również na zwiększenie niezawodności poprzez wprowadzenie komponentów redundantnych.

Serwer SNRT2000

 

Centrum Komunikacyjne

W skład Centrum Komunikacyjnego wchodzi Centrum Transmisji Danych (przepływ danych między pojazdami, a Centrum Dyspozytorskim) oraz Centrum Łączności Fonicznej (łączność foniczna pomiędzy dyspozytorem i motorniczymi). Centra łączności wraz z masztem antenowym do komunikacji radiowej znajdują się na dachu budynku w centrum Warszawy.

 

Systemy Zajezdniowe

System SNRT2000 zapewnia łączność z czterema zajezdniami, gdzie uruchomiona została sieć Wi-Fi do automatycznej wymiany danych z urządzeniami przewoźnymi w tramwajach.

System Zajezdniowy SNRT2000

 

Urządzenia Pojazdowe

W każdym z tramwajów znajduje się komplet urządzeń przewoźnych, wykorzystywanych do transmisji danych oraz do łączności fonicznej pomiędzy pojazdami a Centrum Dyspozytorskim. W skład zestawu wchodzi komputer pokładowy, radiotelefon, duplekser, izolowana przetwornica napięcia, zintegrowany pulpit motorniczego wraz z mikrofonem, antena zespolona oraz dodatkowe moduły jak modem GSM, odbiornik GPS, nadajnik do udzielania priorytetów na skrzyżowaniach czy WLAN.

Moduł główny Urządzenia Przewoźnego wraz z elementami uzupełniającymi zabudowany jest w obudowie Rack 19".

Urządzenie Przewoźne SNRT2000

 

 

 

ZPM200

Praca motorniczego wspomagana jest użyciem Zintegrowanego Pulpitu Motorniczego (ZPM200). Poprzez ZPM200 kierujący pojazdem ma możliwość nawiązywania (wywoływania i odbierania) połączeń głosowych z Centralą Ruchu w trzech trybach: normalnym, awaryjnym i alarmowym, a także odbierania komunikatów tekstowych wyświetlanych na wbudowanym wyświetlaczu graficznym LCD. Wyświetlacz służy ponadto do informowania motorniczego o planowych odjazdach z przystanków i ewentualnych odchyleniach od realizowanego rozkładu jazdy.

 

 

Nadajnik do udzielania priorytetów

Tramwaje wyposażone są również w nadajnik radiowy TX-U-100 przystosowany do współpracy ze sterownikami sygnalizacji świetlnej w ramach systemu ZSZR (Zintegrowany System Zarządzania Ruchem) wdrożonego w Warszawie. Nadajniki poprzez wysyłanie do sterowników świateł informacji o trasie i statusie pojazdu (np. "opóźniony"), umożliwiają tramwajom szybszy przejazd przez skrzyżowanie w celu zmniejszenia ewentualnych opóźnień w stosunku do planowych rozkładów jazdy.

 Nadajnik priorytetów TX-U-100

 

 

Urządzenia systemu SNRT2000 spełniają wymagania norm PN-EN 50155 i PN-EN 50121-3-2.

 

System SNRT2000 zapewnia:
 • bieżące informacje o całej sieci komunikacyjnej (linie, trasy)
 • bieżące informacje o każdym tramwaju
 • bieżące informacje o odchyłkach od rozkładu jazdy
 • bieżące informacje o zatrzymaniach w ruchu, awariach i wypadkach
 • prezentację graficzną lokalizacji tramwajów na mapie
 • dwukierunkową łączność foniczną dyspozytora z motorniczym
 • wysyłanie i odbiór zgłoszeń alarmowych
 • nadawanie komunikatów słownych i tekstowych do wybranej grupy tramwajów
 • generowanie zestawień i raportów w formie graficznej i tabelarycznej
 • automatyczna lokalizacja tramwaju na podstawie GPS
 • automatyczne obliczanie odchyłki od rozkładu jazdy i wysyłanie jej do centrali ruchu
 • prezentacja motorniczemu na wyświetlaczu bieżącego czasu, aktualnej odchyłki od rozkładu jazdy oraz komunikatów z centrali ruchu

 

Wymierne efekty stosowania:
 • zwiększenie bezpieczeństwa motorniczego i pasażerów
 • skrócenie czasu usuwania skutków awarii i zatrzymań
 • zwiększenie punktualności
 • komplet danych dotyczących punktualności dla oceny zrealizowanych usług transportowych