O firmie - Infotron

O nas

Firma Infotron rozpoczęła działalność w 1986 roku realizując wielodostępne systemy informatyczne. Jednocześnie rozwijany był dział specjalistycznych projektów elektronicznych obejmujący sterowniki mikroprocesorowe, systemy laserowe i spektrofotometry NIR.

W latach dziewięćdziesiątych firma Infotron rozszerzyła swoją działalność na obszar telekomunikacji i radiokomunikacji, koncentrując się na systemach łączności i nadzoru ruchu pojazdów transportu miejskiego. Doświadczenie firmy w tym obszarze zaowocowało oddaniem do użytku w roku 2000 systemu SNRT 2000 zapewniającego łączność i nadzór nad wszystkimi tramwajami w Warszawie.

W roku 2003 firma Infotron wdrożyła System Zarządzania Jakością, potwierdzony uzyskaniem certyfikatu zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2001 w dniu 19.04.2004.

W roku 2010 firma Infotron przystąpiła do członkostwa Stowarzyszenia Inteligentnych Systemów Transportowych ITS POLSKA.

Sukcesywnie od kilku lat firma poszerza portfolio oferowanych przez siebie systemów o takie pozycje jak System Zliczania Pasażerów, nadajniki do udzielania priorytetu na skrzyżowaniach,  zasilacze i anteny do pojazdów komunikacji publicznej własnej produkcji, System Informacji Liniowej oraz systemy informatyczne jak np. System Analizy Przekroczeń Prędkości.

 

Nasza działalność to:

  • Projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie skomputeryzowanych systemów lokalizacji, łączności i nadzoru ruchu pojazdów transportu miejskiego
  • Projektowanie, wytwarzanie i instalacja stanowisk dyspozytorskich centralnych i zajezdniowych, radiowych stacji bazowych, wyposażenia pojazdów (komputery pokładowe, nadajniki do priorytetu, anteny, wyświetlacze pojazdowe)
  • Projektowanie, dostawa i instalacja sieci radiowych - analogowych, TETRA, WLAN
  • Konfigurowanie i instalacja systemów zliczania pasażerów
  • Projektowanie i dostawa systemów śledzenia dowolnych pojazdów
  • Projektowanie i dostawa systemów informacji liniowej
  • Realizacja nietypowych zamówień z obszaru działania firmy