SNRP - System Nadzoru Ruchu Pojazdów

 

SNRP to system wspomagający zarządzanie flotą pojazdów transportu publicznego, zapewniający efektywne wykorzystanie taboru, wygodne warunki pracy dyspozytorów i kierowców, a w końcowym efekcie bezpieczny, wygodny i punktualny sposób podróżowania pasażerów. Zespół elektronicznych urządzeń pojazdowych oraz oprogramowania centralnego ma za zadanie dostarczać aktualnych informacji o każdym z pojazdów i przekazywać je do centrum nadzoru za pośrednictwem wybranej infrastruktury komunikacyjnej.

 

SNRP - moduły systemu

 

System jest w pełni modularny i pozwala na dowolny wybór funkcjonalności w zależności od przeznaczenia i wymagań użytkownika końcowego. System Nadzoru Ruchu Pojazdów może być wyposażony w następujące moduły funkcjonalne:

 

1. Kontrola Rozkładów Jazdy

Moduł służy do weryfikacji realizowanych przez przewoźnika zadań przewozowych, umożliwiając m.in. raportowanie odchyleń od rozkładu jazdy, a także informowanie prowadzącego pojazd o czasie odjazdu z danego przystanku i ewentualnej rozbieżności w stosunku do planowego odjazdu. Czytaj więcej...

 

2. Łączność bezprzewodowa i wizualizacja pojazdów.

Moduł zapewnia możliwość pozycjonowania oraz łączności pojazdów z centrum nadzoru przy pomocy wybranej technologii komunikacyjnej - konwencjonalnej analogowej, lub nowoczesnej cyfrowej jak TETRA czy GSM. Wyposażenie systemu w moduł łączności zapewnia dwustronną komunikację głosową, a także transfer danych do i z pojazdu. Dane odbierane w centrum nadzoru ruchu pozwalają wyświetlać na mapie aktualną pozycję i status każdego z pojazdów. Czytaj więcej...

 

3. Informacja Pasażerska

Moduł Informacji Pasażerskiej ma za zadanie przekazywać pasażerom bieżące informacje o ruchu pojazdów w odniesieniu do rozkładów jazdy. Moduł ten może być zaimplementowany w dowolnej konfiguracji poniższych wariantów. Czytaj więcej...

 

3.1 Informacja Liniowa

Wariant ten składa się z zestawu tablic LED/LCD wewnętrznych i zewnętrznych, wyświetlających takie informacje jak bieżący przystanek i trasa po której porusza się pojazd, a także przekazywanie komunikatów tekstowych i głosowych pochodzących od kierującego pojazdem, bądź z centrum nadzoru ruchu, jak np. informowanie o utrudnieniach w ruchu czy możliwych przesiadkach.

 

3.2 Tablice przystankowe

Opcja ta umożliwia informowanie pasażerów o bieżących przyjazdach i odjazdach pojazdów oraz relacjach przesiadkowych, przy pomocy tablic instalowanych na przystankach komunikacji miejskiej. W urządzeniu zainstalowanym na przystanku znajduje się mikrokomputer, który wyświetla oczekiwane czasy przyjazdu/odjazdu skorygowane o bieżące odchylenia pojazdu od rozkładu jazdy dostarczane drogą radiową.

 

3.3 Informacja internetowa

Wariant ten umożliwia przekazywanie danych odnośnie pozycji i statusu (np. pojazd opóźniony) pojazdów do serwisu internetowego, zapewniając podróżnym dostęp do rzeczywistych informacji o czasach odjazdu pojazdów czy ewentualnych utrudnieniach w ruchu.

 

4. Zliczanie Pasażerów

Moduł Zliczania Pasażerów składa się z najwyższej klasy urządzeń zliczających osoby instalowanych przy każdym wejściu do pojazdu, oraz oprogramowania służącego do zestawiania i analizy danych gromadzonych przez system. Czytaj więcej...

 

5. Kontrola Przekroczeń Prędkości

System przy pomocy odbiornika GPS gromadzi informacje o prędkościach pojazdów w celu przeprowadzania analiz przekraczania przez kierujących dozwolonych prędkości. Oprogramowanie komputerowe pozwala na tworzenie raportów w formie tabelarycznej i graficznej, zestawiających m.in dane o wartości przekroczenia, kierującym, dacie oraz czasie zdarzenia. Czytaj więcej...