SNRT2000

 

System Nadzoru Ruchu Tramwajów SNRT2000 to System Nadzoru Ruchu Pojazdów dostarczony przez firmę Infotron, eksploatowany od 2000 roku w Warszawie przez spółkę Tramwaje Warszawskie. System obejmuje łącznością radiową każdy z ponad 500 tramwajów pasażerskich, technicznych i specjalnych.

W skład systemu wchodzą urządzenia pojazdowe, centrum komunikacyjne wraz ze stacją bazową, centrum dyspozytorskie wyposażone w system informatyczny oraz centra zajezdniowe wraz infrastrukturą sieciowa na każdej z 4 zajezdni.


Schemat SNRT2000

 

Centrum Dyspozytorskie

Centrum Dyspozytorskie wyposażone jest w system komputerowy obrazujący na mapie miasta lokalizację wszystkich tramwajów w ruchu wraz z odchyłkami od rozkładu jazdy. Dyspozytor z poziomu oprogramowania ma możliwość nawiązania połączenia fonicznego z dowolnym tramwajem lub ich grupą (np. wszystkie tramwaje jeżdżące na danej linii, lub znajdujące się w wyznaczonym obszarze), a także wysłać i wyświetlić na pulpicie motorniczego wiadomość tekstową. Czytaj więcej...

 

Centrum Nadzoru Ruchu

SNRT2000 zarządzany jest przez centralny serwer, na którym działa dedykowane oprogramowanie. Oparte jest ono na relacyjnej bazie danych oraz jest podzielone na komponenty, które współpracują ze sobą w oparciu o dedykowany protokół sieciowy. Komponenty oparte są na szkielecie aplikacyjnym APP-COMMON i korzystają ze środowiska transportowego PRO-PAN. Taka konstrukcja oprogramowania pozwala na precyzyjne dostosowanie wszystkich aspektów pracy systemu do wymagań Tramwajów Warszawskich, a także umożliwia wprowadzanie niezbędnych zmian bez ryzyka występowania błędów. Pozwala ona również na zwiększenie niezawodności poprzez wprowadzenie komponentów redundantnych. Czytaj więcej...

 

Centrum Komunikacyjne

W skład Centrum Komunikacyjnego wchodzi Centrum Transmisji Danych (przepływ danych między pojazdami, a Centrum Dyspozytorskim) oraz Centrum Łączności Fonicznej (łączność foniczna pomiędzy dyspozytorem i motorniczymi). Centra łączności wraz z masztem antenowym do komunikacji radiowej znajdują się na dachu budynku w centrum Warszawy. Czytaj więcej...

 

Systemy Zajezdniowe

System SNRT2000 zapewnia łączność z czterema zajezdniami, gdzie uruchomiona została sieć Wi-Fi do automatycznej wymiany danych z urządzeniami przewoźnymi w tramwajach. Czytaj więcej...

 

Urządzenia Pojazdowe

W każdym z tramwajów znajduje się komplet urządzeń przewoźnych, wykorzystywanych do transmisji danych oraz do łączności fonicznej pomiędzy pojazdami a Centrum Dyspozytorskim. W skład zestawu wchodzi komputer pokładowy, radiotelefon, duplekser, izolowana przetwornica napięcia, zintegrowany pulpit motorniczego wraz z mikrofonem, antena zespolona oraz dodatkowe moduły jak modem GSM, odbiornik GPS, nadajnik do udzielania priorytetów na skrzyżowaniach czy WLAN. Czytaj więcej...

 

ZPM200

W skład urządzeń systemowych wchodzi Zintegrowany Pulpit Motorniczego (ZPM200), który służy do nawiązywania połączeń głosowych, odbierania wiadomości tekstowych oraz wspomaga motorniczego w poprawnym realizowaniu rozkładów jazdy. Czytaj więcej...

 

Nadajnik Priorytetów

Tramwaje wyposażone są również w nadajnik radiowy TX-U-100 umożliwiający szybszy przejazd przez skrzyżowanie, poprzez wysyłanie sygnałów do sterowników sygnalizacji świetlnej. Czytaj więcej...

 

Urządzenia systemu SNRT2000 spełniają wymagania norm PN-EN 50155 i PN-EN 50121-3-2.

 

System SNRT2000 zapewnia:
 • bieżące informacje o całej sieci komunikacyjnej (linie, trasy)
 • bieżące informacje o każdym tramwaju
 • bieżące informacje o odchyłkach od rozkładu jazdy
 • bieżące informacje o zatrzymaniach w ruchu, awariach i wypadkach
 • prezentację graficzną lokalizacji tramwajów na mapie
 • dwukierunkową łączność foniczną dyspozytora z motorniczym
 • wysyłanie i odbiór zgłoszeń alarmowych
 • nadawanie komunikatów słownych i tekstowych do wybranej grupy tramwajów
 • generowanie zestawień i raportów w formie graficznej i tabelarycznej
 • automatyczna lokalizacja tramwaju na podstawie GPS
 • automatyczne obliczanie odchyłki od rozkładu jazdy i wysyłanie jej do centrali ruchu
 • prezentacja motorniczemu na wyświetlaczu bieżącego czasu, aktualnej odchyłki od rozkładu jazdy oraz komunikatów z centrali ruchu

 

Wymierne efekty stosowania:
 • zwiększenie bezpieczeństwa motorniczego i pasażerów
 • skrócenie czasu usuwania skutków awarii i zatrzymań
 • zwiększenie punktualności
 • komplet danych dotyczących punktualności dla oceny zrealizowanych usług transportowych