Priorytet dla pojazdów transportu miejskiego

 

Komunikacja zbiorowa jest postrzegana jako atrakcyjna przez użytkowników, jeśli jest szybka, punktualna, a pojazdy poruszają się w sposób optymalny po obszarze sieci komunikacyjnej. Analizy czasowe wykonane w różnych miastach pokazują, że okres oczekiwania na światłach to ponad 30% całego standardowego czasu podróży komunikacją zbiorową. Opcja pierwszeństwa przejazdu dla tramwajów i autobusów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w znacznym stopniu usprawnia ich ruch i poprawia ich punktualność.

 
Prezentowany system umożliwia pojazdom szybszy przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Urządzenie pojazdowe wysyła do sterownika sygnalizacji świetlnej sekwencję impulsów radiowych informując go o trasie i statusie pojazdu. Przydzielone priorytety na skrzyżowaniach pozwalają na skrócenie czasu pokonywania trasy, co obniża koszty przedsiębiorstwa i zwiększa zadowolenie klientów.

Informacje z pojazdu są przesyłane dwu lub trzykrotnie w momencie, gdy minie on zdefiniowane punkty kontrolne. Układ logiczny sterujący sygnalizatorem analizuje otrzymane informacje od wszystkich pojazdów znajdujących się w pobliżu skrzyżowania. Następnie dokonuje modyfikacji poprzez przyspieszenie lub opóźnienie zmiany świateł na wybranym kierunku przejazdu. W momencie, gdy pojazd opuści skrzyżowanie ponownie przesyła informacje do sterownika.

System realizacji priorytetu na skrzyżowaniach przy współpracy z Systemem Zarządzania Flotą Pojazdów posiada szereg zalet:

  • Urządzenie przewoźne, które służy do łączności z centrum nadzoru ruchu wykorzystywane jest do łączności ze sterownikami na skrzyżowaniach.
  • System SZFP pozwala na precyzyjne zlokalizowanie miejsca wysłanie komunikatu do sterownika świateł. Pojazdy otrzymują zielone światło dokładnie wtedy, kiedy potrzebują.
  • Priorytet przyznawany może być konkretnym pojazdom (np. tylko opóźnionym), dzięki czemu odchylenia od rozkładu jazdy są równoważone dla wszystkich tramwajów.
  • Sygnały priorytetowe wysyłane są automatycznie (bez udziału kierowcy)

 

 Do łączności ze sterownikiem świateł wykorzystujemy nadajniki TX-U-100 własnej produkcji.


TX-U-100

Nadajnik TX-U-100 jest jednokanałowym nadajnikiem radiowym małej mocy pracującym w paśmie 400-470 MHz z wąskopasmową modulacją częstotliwości.

TX-U-100 jest przystosowany do montażu w pojazdach komunikacji zbiorowej i do współpracy z komputerem pokładowym poprzez interfejs RS-232. Z komputera pokładowego nadajnik pobiera takie dane, jak: lokalizacja, linia/brygada, odchyłka od rozkładu jazdy.

Nadajnik posiada szeroki zakres akceptowanych napięć zasilających i jest w pełni zabezpieczony przed skutkami odwrotnego podłączenia napięcia i braku obciążenia na wyjściu antenowym.

Nadajnik może być wykonany w wersji autonomicznej z wbudowanym GPS, co pozwala na montaż w dowolnych pojazdach np. w pojazdach uprzywilejowanych. W tej wersji działanie nadajnika może być opcjonalnie uruchamiane przez kierowcę poprzez specjalny przycisk.

 

 Nadajnik TX-U-100

 

Parametry techniczne:    

Zakres napięć zasilających 
Pasmo częstotliwości 
Moc wyjściowa      
Typ modulacji
Poziom emisji niepożądanych
Złącza
Wymiary
Szczelność obudowy
Zakres temperatur pracy  
Protokół komunikacyjny

11-60V DC max 0.5 A
68-88 MHz, 136-174 MHz, 403-470 MHz
0.5-5 W/50 Ohm
FFSK
< -36dBm (ETS 300 086,113) 
antena BNC, RS232 DB9F
175/80/57 mm
IP65/DIN40050
-40° C .. +70° C
VDV420