System Zliczania Pasażerów

 

Zliczanie pasażerów jest jedną z podstawowych metod oceny efektywności rozkładów jazdy, przebiegu tras linii i wykorzystania taboru w transporcie miejskim. Poprzez zbiór informacji dotyczących liczby pasażerów podróżujących na konkretnych liniach w odniesieniu do pory dnia, można w sposób efektywny planować wykorzystanie dostępnych pojazdów. Poprzez wprowadzane na bieżąco modyfikacje do rozkładów jazdy, można zminimalizować koszty własne, utrzymując przy tym stały, wysoki poziom oferowanych usług, o czym świadczyć będzie zadowolenie ze strony pasażerów. Aby było to możliwe, konieczne jest uzyskiwanie wysoce wiarygodnych i drobiazgowych danych dotyczących ilości przewożonych osób.

 

System zliczania pasażerów firmy Infotron oferuje dokładność zliczania przewyższającą 98%, dostarczając przy tym kompletny zestaw danych, niezbędny do analizy bieżącego obsadzenia poszczególnych tras, wymiany pasażerów na konkretnych przystankach i ilości przewożonych osób pomiędzy nimi, a także umożliwiający na ich bazie wprowadzanie odpowiednich zmian do rozkładów jazdy, zgodnie z wymaganiami pasażerów i przewoźnika. Ponadto dzięki dostarczaniu do systemu aktualnych rozkładów jazdy, możliwe jest przeprowadzanie analiz pod kątem punktualności konkretnych wozów w odniesieniu do pory dnia.

 

Moduł liczący w autobusie Mercedes Citaro

 


 

Moduły liczące

Urządzenia zliczające wchodzące w skład systemu przystosowane są do instalacji w praktycznie każdym typie pojazdu, bez względu na to czy jest to nowy pojazd z kompletnie płaską podłogą, czy starszy typ posiadający schodki wejściowe. Każdy moduł liczący instalowany jest wewnątrz pojazdu nad drzwiami wejściowymi - na każdą parę drzwi bez względu na ich szerokość wystarczy jedno urządzenie, podczas gdy systemy budowane z czujników podczerwieni zazwyczaj wymagają dwóch lub więcej sztuk na drzwi szersze niż metr.


Wysokość montażu modułu liczącego.

Moduły zliczające pasażerów wykorzystują zaawansowaną technologię analizy obrazu stereoskopowego. Są to obecnie najnowocześniejsze urządzenia dostępne na rynku, przewyższające praktycznie pod każdym względem systemy wykorzystujące technologię aktywnej i pasywnej podczerwieni. Drobne różnice w obrazach obserwowanych przez dwie kamery, umożliwiają stworzenie mapy głębokości, a więc możliwa jest detekcja i śledzenie obiektów w oparciu o ich wysokość.

System umożliwia zdefiniowanie minimalnego progu wysokości, poniżej którego obiekty poruszające się w polu widzenia kamer będą pomijane, wobec czego wózki, walizki czy małe dzieci nie będą powodować fałszywych zliczeń.

Kamery wbudowane w moduły liczące mogą być wykorzystane do weryfikacji poprawności danych generowanych przez system, poprzez rejestrację obrazów w trakcie wymiany pasażerów na przystankach. Dzięki temu bez stresu i możliwych pomyłek przy liczeniu ręcznym wewnątrz pojazdu, można porównać dane z systemu, z rzeczywistą ilością wejść i wyjść.

Zachęcamy do obejrzenia poniżej krótkiego nagrania z pojazdu, przedstawiającego zachowanie systemu w różnych sytuacjach:

 

 


 

Pozostałe elementy systemu

Poza modułami liczącymi w skład systemu wchodzi komputer pokładowy z modemem GSM, odbiornikiem GPS i modułem Wi-Fi do bezprzewodowej transmisji danych po zjeździe pojazdu do zajezdni. Liczniki komunikują się z komputerem pokładowym poprzez sieć LAN, przy czym do jednego komputera, poprzez switch sieciowy, może być podłączona praktycznie nieograniczona liczba modułów liczących.

Dzięki modemowi GSM możliwe jest wysyłanie do centrali bieżącego napełnienia pojazdu, lub w zależności od potrzeb inne dane, jak np. status punktualności pojazdu względem rozkładu jazdy.

 

Do systemu oferujemy oprogramowanie do zarządzania bazą wyników zliczania, dzięki któremu można tworzyć raporty i wykresy - w sposób ręczny, bądź automatyczny wedle ustalonych kryteriów, jak przedział czasowy, linia, czy grupa przystanków.

 


 

Podstawowe funkcje systemu:

 

  • zliczanie pasażerów;

  • automatyczna transmisja danych przez WLAN;

  • transmisja danych poprzez GSM, np. stopień zapełnienia pojazdu;

  • zarządzanie bazą danych wyników zliczania;

  • przypisanie nazw przystanków do pozycji GPS;

  • tworzenie statystyk z wybranych przedziałów czasowych i przystanków;

  • eksport danych do arkusza kalkulacyjnego lub dokumentów PDF;

  • tworzenie raportów wedle wybranych kryteriów;

  • wyliczanie dodatkowych parametrów statystycznych, jak: osobokilometry, czas wymiany pasażerów na przystanku, czy odchyłki względem rozkładu jazdy,

mogą zostać uzupełnione wedle życzenia klienta o dodatkowe pozycje, jak np. dołączenie dodatkowych czujników do komputera pokładowego, celem rejestracji dodatkowych parametrów mających wpływ na tworzenie statystyk transportowych (np. uruchomienie wycieraczek świadczące o deszczowej pogodzie pozwalające ocenić jej wpływ na ilość przewożonych osób).

W przypadku wykorzystywania przez przewoźników lub zarządy transportów miejskich oprogramowania do prowadzenia statystyk, możliwa jest integracja proponowanego systemu z tym oprogramowaniem.